Workshops voor vijfdes en zesdes

Dinsdag 21 oktober volgden alle vijfdes en zesdes een workshop of lezing in het kader van de wetenschapsweek. In Kortrijk, Oostende, Gent, Aalst, Antwerpen, Brugge, Mechelen of Etterbeek konden de leerlingen proeven van heel diverse onderwerpen: het belang van een financiële planning bij het opstarten van een bedrijf, genetische modificatie voor dummies, 3D-scanning en -printing, robotkoers, UAV's (drones): speelgoed of wetenschap, rugvriendelijk handelen, collectief gedrag in natuurlijke en robotische systemen, kunststoffen kennen en herkennen, snuisteren in oude boeken met een literatuurhistoricus... Boeiend!

38 foto's

 

LAAT HET KLINKEN MET VIVA VOCI !

Het schoolkoor is officieel boven de doopvont gehouden en heeft de welluidende naam VIVA VOCI ! gekregen. Elke maandagmiddag van 12.30 uur tot 13.05 uur laten leerlingen en leraars hun zoetgevooisd stemgeluid horen in de taalklas. Onder de kundige leiding van mevrouw Platteau wagen we ons aan een heel gevarieerd repertorium. Omdat we vorig jaar veel zesdejaars uitgewuifd hebben, zijn we met een vrij nieuwe en sterk verjongde ploeg van start gegaan. Benieuwd? Kom gerust eens meezingen! 

 
5 foto's

 

Vitamines voor groei

De leerlingenraad koos ervoor om de startdag van het nieuwe werkjaar te laten samenvallen met de dag van de jeugdbeweging. Een goede keuze want beide organisaties hebben meer met elkaar gemeen dan we op het eerste gezicht zouden denken. In beide zijn jongeren op maximale wijze initiator van hun eigen acties.  Eerder deze week noemde Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste  deze behoefte aan autonomie een van de vitamines voor groei.  

20 foto's

 

Elk jaar meer deelnemers op de fotosneukelzoektocht

Op zondag 12 oktober namen méér dan 250 leerlingen, ouders, personeelsleden en sympathisanten deel aan onze 5e fotosneukeltocht.

De weergoden waren ons goed gezind en een aangename herfstwandeling liet ons de streek rond Zeveren (her)ontdekken.

Enkele verkwikkende drankjes en lekkere hapjes op sfeervolle stopplaatsen konden iedereen bekoren. Als afsluiter kon op school nog genoten worden van vol-au-vent met frietjes.

We zien alvast uit naar de volgende editie in 2015.

38 foto's

 

Eet lokaal

Tijdens de week van 13 oktober nam onze school deel aan de actie 'Eet lokaal' van GoodPlanet Actions. Tijdens de speeltijden werden door en voor leerlingen appelen en peren verkocht. Lokaal, lekker, gezond seizoensfruit! 

4 foto's

 

Work for change - het recht op jong zijn

Op donderdag 16 oktober  deden al onze leerlingen van het 4e jaar mee aan Zuiddag.

Fysica beter begrijpen

Naar jaarlijkse gewoonte komt de heer Govaert naar onze 3des om onze leerlingen het vak fysica te leren kennen op een andere manier: huis- en tuintrucjes zijn een perfecte illustratie van de wetten van de fysica.  

Wereldwinkel op School sponsort Bouwkamp Damiaanactie

Twaalf zesdejaars gaan volgende zomer op bouwkamp Damiaanactie naar India.
Twintig vijfdejaars runnen de wereldwinkel op school. In de week van Fair Trade verkochten ze niet minder dan 2000 muffins gebakken door zowat iedereen op school.

Met een gul hart overhandigen de fairtraders een mooie winst van 750 euro aan de bouwkampers in spe, die voor alle duidelijkheid hun reis wel zelf betalen, maar ook nog sponsorgeld bij elkaar moeten zien te vinden. Alvast een mooie start.

Van moetivatie naar motivatie

U werkt aan een  motiverende leeromgeving voor studerende kinderen als u aan de psychologische behoeftes maximaal probeert tegemoet te komen.

EUSO

De EUSO (European Union Science Olympiad) is een wetenschapsolympiade voor jongeren uit de E.U. Meer dan 25 landen vaardigen 2 ploegen van 3 deelnemers af. Deze ploegen moeten dan 2 opdrachten uitvoeren waarbij het accent ligt op de vaardigheden voor de vakken biologie, chemie en fysica.

Op woensdagnamiddag 15 oktober namen 2 leerlingen, Ilke Dhont uit 5 GRW en Lukas Devos uit 6 WWIa, deel aan de theoretische selectieproef van deze olympiade. Ze kregen anderhalf uur de tijd om 30 meerkeuzevragen, evenredig verdeeld over de 3 wetenschappen biologie, chemie en fysica, op te lossen. Volgende week woensdag nemen de 10 leerlingen met de beste score deel aan de praktische proef. De 3 leerlingen die voor beide onderdelen samen de beste prestatie neerzetten, vertegenwoordigen Vlaanderen in april 2015 op de EUSO in Oostenrijk.

Het werk van een parlementslid

Met camera en microfoon bezochten de leerlingen van 6 HUW op 9 oktober 2014 het federaal parlement. In de voormiddag werd het draaiboek voorbereid en werden teksten geschreven over de totstandkoming van een wet, het werk van een parlementslid, de inrichting van Kamer en Senaat, de samenstelling en werking van het parlement ...