Op de foto: Dhr. Kris Loobuyck, begeleider competentieontwikkeling

De leraar kan het verschil maken

Als er (nieuwe) wind waait, kan je windschermen bouwen of kan je kiezen voor een windmolenpark. Dit beeld gebruikte Kris Loobuyck in zijn voorstelling van het M-decreet in onze personeelsvergadering van 6 oktober 2015. Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het M-decreet goed en het treedt vanaf dit schooljaar in voege. M staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Kris Loobuyck was vroeger leerlingbegeleider op campus Sint-Theresia en is nu door de pedagogische begeleidingsdienst tewerkgesteld als begeleider competentieontwikkeling. Met zijn vroegere werkervaring is hij dus de geknipte persoon om inclusief onderwijs te helpen installeren in Oost-Vlaanderen.

Er woei nog veel nieuwe en vooral frisse wind op de personeelsvergadering. Een aantal leerlingen raakte zo begeesterd door getuigenissen over het bouwkamp 2015 in startvieringen en op terugkomavond, dat ze dit in de  zomer van 2016 willen navolgen. Zij kwamen leerkrachten warm maken om als begeleider/begeleidster mee te gaan. Een Italiaanse uitwisselingsleerling kwam op zijn beurt in vloeiend en héél beweeglijk Italiaans, hoe kan het anders, begeleiders zoeken voor de Italiëreis van de zesdes. Het presidium van de leerlingenraad rondde de tussenkomsten van de leerlingen af met de presentatie van zijn prestigieuze plannen. Uiteindelijk gaven ook de vertegenwoordigers van het LOC uitleg over de nakende LOC-verkiezing en riepen ze de leerkrachten op om deel te nemen aan de Nationale Interprofessionele Manifestatie op woensdag 7 oktober.

10 foto's
 

Inschrijven

Inschrijven

BRANDPREVENTIE: TOELICHTING VOOR ONZE EERSTEJAARS

Omdat wij veiligheid erg belangrijk vinden, organiseerden wij op dinsdag 29 september 2015 een vormingsmoment over brandpreventie.

Dit vormingsmoment heeft volgende doelstellingen:

Een leven in woorden 

Hoe leg je een leven in woorden zonder dat er clichés komen bovendrijven? Hoe koppel je gevoelens en emoties aan portretten van onbekenden? Hoe kijk je eens op een andere manier naar waar je anders geen aandacht aan besteedt? Dat oefenden onze vierdejaarsleerlingen per klas in een workshop ‘portretgedicht’ van twee uur. Dichteres Sylvie Marie was de lesgeefster.

De leerlingenraad staat klaar

Met de start van het nieuwe schooljaar gaat traditioneel ook het nieuwe werkjaar van de leerlingenraad van start. Dit jaar wil de leerlingenraad voor verandering zorgen, zowel in de structuur van de leerlingenraad als op school. 

Damiaanvrijwilligers vertellen over hun bouwkamp in India

Als 13 oud-studenten van onze school beslissen om onder begeleiding van enkele leerkrachten en opvoeders naar een van de meest behoeftige streken van India, Bihar, te trekken met het opzet in  een dorp bewoond door lepraslachtoffers, een vergeten bevolkingsgroep aldaar, huisjes te renoveren, dan gebeuren er wonderbaarlijke dingen.

;

Steun de Indische kinderen

In naam van zuster Jeanne Devos vragen wij met aandrang deze petitie te ondertekenen. In India ligt een wetsvoorstel op tafel om kinderarbeid voor en na school weer toe te laten. Voor alle Indische kinderen die het slachtoffer van kinderhandel zijn: onderteken dit a.u.b.! Doe dit door  op de link in het filmpje te klikken.

Op de foto: leerlingen van het eerste jaar vullen de enquête in

Groot onderzoek naar gameverslaving bij jongeren op onze school

Computerspelletjes bestaan al decennialang. De digitale revolutie en vooral de expansie aan mobiele toepassingen hebben ook een enorme invloed gehad op games. Gamen is voor veel hedendaagse jongeren een belangrijke vrijetijdsbesteding. Voor veel ouders en opvoeders is het een onbekende wereld. Hoe vaker jongeren gamen, hoe groter de ongerustheid wordt. Hebben gewelddadige games een negatieve invloed op agressie? Zorgt een virtuele wereld voor problemen in de identiteitsontwikkeling? Zijn games verslavend?