Interscolaire veldloop voor leerlingen van het eerste jaar

Op vrijdagnamiddag 24 oktober 2014 organiseerde de sportdienst van Deinze de jaarlijkse interscolaire veldloop. Wij namen daaraan deel met alle leerlingen van het eerste jaar.

In de voorbije maand besteedden we tijdens de lessen  lichamelijke opvoeding reeds veel aandacht aan looptraining en de leerlingen hebben ook de coopertest afgelegd, doorgaans met een goed resultaat tot gevolg.

Deze veldloop was een mooi evenement om ons “beste beentje” voor te zetten. We hopen er onze leerlingen mee aan te zetten om te blijven sporten. 

Veldloop: 20 foto's

INFOAVOND OVER BREINVRIENDELIJK LEREN MET PAUL MAES

Woensdag 22 oktober gaf Paul Maes een druk bijgewoonde en gesmaakte infoavond over leren leren op onze school. Ouders en leerlingen keerden enthousiast naar huis terug met frisse ideeën over studiemethode en breinvriendelijk leren (door gebruik van kleur en vormtaal). Met heel veel dank aan de ouderraad voor de financiële ondersteuning. Aan de slag nu!

Workshops voor vijfdes en zesdes

Dinsdag 21 oktober volgden alle vijfdes en zesdes een workshop of lezing in het kader van de wetenschapsweek. In Kortrijk, Oostende, Gent, Aalst, Antwerpen, Brugge, Mechelen of Etterbeek konden de leerlingen proeven van heel diverse onderwerpen: het belang van een financiële planning bij het opstarten van een bedrijf, genetische modificatie voor dummies, 3D-scanning en -printing, robotkoers, UAV's (drones): speelgoed of wetenschap, rugvriendelijk handelen, collectief gedrag in natuurlijke en robotische systemen, kunststoffen kennen en herkennen, snuisteren in oude boeken met een literatuurhistoricus... Boeiend!

43 foto's

LAAT HET KLINKEN MET VIVA VOCI !

Het schoolkoor is officieel boven de doopvont gehouden en heeft de welluidende naam VIVA VOCI ! gekregen. Elke maandagmiddag van 12.30 uur tot 13.05 uur laten leerlingen en leraars hun zoetgevooisd stemgeluid horen in de taalklas. Onder de kundige leiding van mevrouw Platteau wagen we ons aan een heel gevarieerd repertorium. Omdat we vorig jaar veel zesdejaars uitgewuifd hebben, zijn we met een vrij nieuwe en sterk verjongde ploeg van start gegaan. Benieuwd? Kom gerust eens meezingen! 

5 foto's

Vitamines voor groei

De leerlingenraad koos ervoor om de startdag van het nieuwe werkjaar te laten samenvallen met de dag van de jeugdbeweging. Een goede keuze want beide organisaties hebben meer met elkaar gemeen dan we op het eerste gezicht zouden denken. In beide zijn jongeren op maximale wijze initiator van hun eigen acties.  Eerder deze week noemde Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste  deze behoefte aan autonomie een van de vitamines voor groei.  

20 foto's

 

Elk jaar meer deelnemers op de fotosneukelzoektocht

Op zondag 12 oktober namen méér dan 250 leerlingen, ouders, personeelsleden en sympathisanten deel aan onze 5e fotosneukeltocht.

Eet lokaal

Tijdens de week van 13 oktober nam onze school deel aan de actie 'Eet lokaal' van GoodPlanet Actions. 

Work for change - het recht op jong zijn

Op donderdag 16 oktober  deden al onze leerlingen van het 4e jaar mee aan Zuiddag.

Fysica beter begrijpen

Naar jaarlijkse gewoonte komt de heer Govaert naar onze 3des om onze leerlingen het vak fysica te leren kennen op een andere manier: huis- en tuintrucjes zijn een perfecte illustratie van de wetten van de fysica.  

Wereldwinkel op School sponsort Bouwkamp Damiaanactie

Twaalf zesdejaars gaan volgende zomer op bouwkamp Damiaanactie naar India.
Twintig vijfdejaars runnen de wereldwinkel op school. In de week van Fair Trade verkochten ze niet minder dan 2000 muffins gebakken door zowat iedereen op school.

Met een gul hart overhandigen de fairtraders een mooie winst van 750 euro aan de bouwkampers in spe, die voor alle duidelijkheid hun reis wel zelf betalen, maar ook nog sponsorgeld bij elkaar moeten zien te vinden. Alvast een mooie start.

Van moetivatie naar motivatie

U werkt aan een  motiverende leeromgeving voor studerende kinderen als u aan de psychologische behoeftes maximaal probeert tegemoet te komen.