Kerst-licht

Zegen met Uw licht onze ogen,
opdat zij opengaan en het goede
zien in elke mens.

Zegen met Uw licht onze monden,
opdat wij woorden spreken
die goed doen en vrede brengen.

Zegen met Uw licht onze handen,
opdat wij ze uitstrekken naar de mens
die naar ons toekomt.

Zegen met Uw licht onze voeten,
opdat wij wegen van gerechtigheid
en van zorg om mensen gaan.

 

NMBS wijzigt dienstregeling voor Deinse scholen

De nieuwe dienstregeling van de NMBS voorzag geen stop om 7.36u in Deinze voor de piektrein vanuit Gent. Voor veel leerlingen vanuit De Pinte betekende dit ofwel een pak vroeger vertrekken ofwel te laat op school aankomen.
Zowel de onderwijsraad van Deinze als POLS (Platform omgeving Leie & Schelde) vroegen de NMBS deze beslissing te herzien. Met succes, de piektrein blijft behouden.

(Bron: digitale nieuwsbrief stad Deinze - onderwijs)

Feest voor alle kinderen

Leerlingen uit het tweede jaar Latijn maakten koinobori. Veel Japanse gezinnen hangen op kinderdag de karpervormige koinobori-vlaggen uit om zo de buren te laten zien dat er jongens in het gezin zijn. 

De Stichting Lezen wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. 

VCLB Deinze stelt voor

Een motiverend programma vol beweging en lekkere, gezonde voeding!

Voor kinderen (8 tot 12j.) en jongeren (12 tot 18j.) met overgewicht en hun ouders

Als jongeren samenleven in een grote gemeenschap zoals een school, bestaat de kans dat er wrijvingen en conflicten ontstaan tussen de leden van de groep. Uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat 23% van de Vlaamse schoolkinderen met pesten te maken heeft.

Geografie Olympiade

Op 5 november was het zover, de Geografie Olympiade werd georganiseerd. Ook onze leerlingen gingen de uitdaging aan. Uit hun belevingen kunnen we concluderen dat het een olympiade is die het meest afwijkt van de vertrouwde leerstof. Veel meer dan bij andere olympiades is ‘het gezond verstand’ een echte must. “Dit zorgt juist voor een uitdaging” getuigt Aelön Messiaen. Samen met onze leerkrachten kijken we dan ook uit naar de tweede ronde die zal plaatsvinden op 4 februari 2015.

Uit onze school zijn er dan ook 8 leerlingen die de kans krijgen om zich nogmaals te bewijzen. 

Chemie Olympiade

Eerste ronde Vlaamse Chemie Olympiade is voorbij. Er deden in totaal 3120 leerlingen mee uit 240 deelnemende scholen. Van onze school namen 50 leerlingen deel. De cesuur lag hoog op 69% en toch gaan 7 leerlingen door naar de tweede ronde (op woensdag 25 februari 2015). Proficiat aan hen en een eervolle vermelding voor alle anderen!

Succesvolle schrijfactie voor Amnesty International 

Amnesty International blijft strijden voor de mensenrechten. Deze keer stonden de seksuele en reproductieve rechten in de kijker: zelf kunnen beslissen of je wil trouwen en met wie, zelf beslissen of je kinderen wil, zelf beslissingen nemen i.v.m. je gezondheid en daarover voldoende geïnformeerd worden.

zaterdag​ 15 november 

De werkgroep pastoraal bezocht de kapel van ontluiking in Groot-Bijgaarden

De herinrichting van deze kapel van het De La Salle-centrum hoort thuis in de liturgische vernieuwingsbeweging. De kapel wil een plaats zijn voor zingeving, sacrale bewogenheid, godsdienstigheid, evangelisch leven, riten ...