Biotoopstudie: gegevens verzamelen en zoeken naar verbanden

De voorbije twee weken trokken alle leerlingen uit het eerste jaar samen met hun leerkracht natuurwetenschappen naar de Brielmeersen voor een biotoopstudie. De leerlingen leerden werken met zoekkaarten om bloemplanten en andere levende organismen te determineren. Ook werd gebruik gemaakt van meettoestellen om enkele abiotische factoren van de lucht en de bodem te onderzoeken. Tijdens de biotoopstudie ontdekten de leerlingen hoe de factoren elkaar beïnvloeden en welke invloed de mens heeft op de natuur in onze omgeving.

72 foto's

Interscolaire veldloop voor leerlingen van het eerste jaar

Op vrijdagnamiddag 24 oktober 2014 organiseerde de sportdienst van Deinze de jaarlijkse interscolaire veldloop. Wij namen daaraan deel met alle leerlingen van het eerste jaar.

INFOAVOND OVER BREINVRIENDELIJK LEREN MET PAUL MAES

Woensdag 22 oktober gaf Paul Maes een druk bijgewoonde en gesmaakte infoavond over leren leren op onze school. Ouders en leerlingen keerden enthousiast naar huis terug met frisse ideeën over studiemethode en breinvriendelijk leren (door gebruik van kleur en vormtaal). Met heel veel dank aan de ouderraad voor de financiële ondersteuning. Aan de slag nu!

Workshops voor vijfdes en zesdes

Dinsdag 21 oktober volgden alle vijfdes en zesdes een workshop of lezing in het kader van de wetenschapsweek. 

LAAT HET KLINKEN MET VIVA VOCI !

Het schoolkoor is officieel boven de doopvont gehouden en heeft de welluidende naam VIVA VOCI ! gekregen. 

Vitamines voor groei

De leerlingenraad koos ervoor om de startdag van het nieuwe werkjaar te laten samenvallen met de dag van de jeugdbeweging. 

Elk jaar meer deelnemers op de fotosneukelzoektocht

Op zondag 12 oktober namen méér dan 250 leerlingen, ouders, personeelsleden en sympathisanten deel aan onze 5e fotosneukeltocht.