Mediawijsheid opdoen in de bibliotheek - vakoverschrijdende eindtermen vragen ook onze aandacht

In de loop van vorige en deze week brachten de derdejaars een studiebezoek van twee lesuren aan de Stedelijke Bibliotheek van Deinze. Deze uitstap sluit aan bij de lessen Nederlands en kadert in het bereiken van de vakoverschrijdende eindterm mediawijsheid: ‘De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en kanalen kritisch kiezen en raadplegen’. Een bibliothecaris gaf uitleg en coördineerde de opdrachten ter plaatse.

7 foto's
 

Leerlingen BeeldenT naar tentoonstelling Berlinde De Bruyckere Smak Gent

"De dingen zijn niet allemaal zo gemakkelijk te begrijpen en te verwoorden als men ons meestal wil doen geloven; de meeste gebeurtenissen zijn niet te verwoorden, ze voltrekken zich in een ruimte die nog nooit door een woord is betreden. En het minst te verwoorden zijn de kunstwerken, geheimzinnige existenties, waarvan het leven voort bestaat naast het onze , dat eindig is”

uit de pen van dichter, Rainer Maria Rilke (1875-1926), in zijn “Brieven aan een jonge dichter”. Grote inspiratiebron voor kunstenares Berlinde De Bruyckere.
Met inspirerende duiding door mevr. Mieke Vyncke, een mooie kunstbeleving voor zesdes.

Winter

winter. je ziet weer de bomen

door het bos, en dit licht

is geen licht maar inzicht:

er is niets nieuws

zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet

Uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt

Is het nooit volledig duister, nee,

Er is de klaarte van een soort geloof

Dat het nooit helemaal donker wordt.

Zo lang er sneeuw is, is er hoop.

Herman de Coninck

Liu Ping strijdt tegen de corruptie in China. Ze vroeg regeringsfunctionarissen hun vermogen bekend te maken. Kort daarna werd ze door de veiligheidsdienst opgepakt.
Op 19 juni 2014 werd Ping tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘ruzie zoeken en het uitlokken van onrust’ en ‘het bijeenroepen van een menigte om de openbare orde te verstoren’. Tijdens haar voorhechtenis zou ze gefolterd zijn geweest.  

De werkgroep Amnesty op School kwam in actie!
Op de mundiale dag schreven 75 eerstejaars een brief naar President Xi Jinping en vroegen de vrijlating van Liu Ping.
Ondertussen dronken ze een lekker kopje thee.

MUNDIALE VORMINGSDAG VOOR EERSTEJAARS

In dit communicatietijdperk hebben we een waaier aan mogelijkheden om via allerlei netwerken informatie te zoeken over en in contact te komen met andere culturen. Hoe waardevol deze zoektocht met de moderne communicatiemiddelen ook is, toch geloven we dat een levend getuigenis nog altijd een meerwaarde biedt.

LEERLINGEN GENIETEN MET VOLLE TEUGEN VAN ENGELS TONEEL

Op maandag 26 januari 2015 bekeken alle tweedejaars en derdejaars  op school de Engelse toneelvoorstelling “Home truths” en “What if” van theatergroep English Theatre Company.  ETC brengt toneelstukken in het “native” Engels aangepast aan de leeftijd en het taalniveau van de leerlingen.

Leraars op de schoolbanken

Alle leraars Leiepoort campus Sint-Hendrik nemen deel aan nascholing Actief Leren. De nascholing wordt gebracht door Mevr. Eef Rombaut, pedagogisch begeleider.

OLYMPIADE BIOLOGIE eerste ronde

Het was hondenweer op woensdagmiddag om 13.00 uur. Misschien schrikte dat bepaalde deelnemers af? 

Dhr. Vincent Leus en het fonds Emilie Leus

Dit jaar 75 deelnemers project Rijbewijs op School.
Dit jaar opnieuw net nu een getuigenis van de heer Vincent Leus voor alle zesdes. Dhr. Leus verloor zijn achttienjarige dochter nadat een dronken bestuurder haar en drie medestudentes geneeskunde had aangereden in Oosterzele.
Als we op deze manier zoveel mogelijk mensen kunnen sensibiliseren rond verkeersveiligheid  - wat meteen de bedoeling is van het fonds Emilie Leus - dan is dit initiatief meer dan de moeite waard.

-          Inschrijven kan vanaf 1 februari 2015. ‘Infodag is ideaal moment om in te schrijven. Dan kan je ook de school bezoeken.’

-          Capaciteit eerste leerjaar a: 260 leerlingen

Derdejaars bezoeken Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze

In het vakoverschrijdend kader van de christelijke cultuur bezoeken onze derdejaars de O.-L.-Vrouwekerk van Deinze. De deken, Rudy Van Acker, begeleidt de leerlingen op een boeiende en meeslepende manier. Alle belangrijke aspecten van een kerk worden historisch en symbolisch geduid.

Het vlindereffect van Damiaanactie

Vorig jaar vierde Damiaanactie haar vijftigjarig bestaan. De voorbije vijf decennia bouwde de organisatie in haar 15 projectlanden een belangrijk netwerk van medische en andere hulp uit. Hierdoor is het logo van Damiaanactie – de hartelijke vlinder – uitgegroeid tot een symbool van hoop. Een symbool met de kracht om een ‘vlindereffect’ te realiseren waar dat nodig is.