KROON OP HET WERK VAN DE PETERS EN METERS

De peter- en meterwerking is één van de pijlers van ons onthaalbeleid.

Onze vijfdejaars werkten de afgelopen weken aan een project waarbij ze de talenten van onze eerstejaars moesten presenteren. Ze kozen daarvoor allerlei formats: toneel, muziek, filmpjes, dans… Afgelopen vrijdag stelden ze hun eindproduct voor in de studiezaal. De ouders kwamen kijken naar dit evenement; ze waren met meer dan 400!

Dank aan onze enthousiaste eerstejaars die met veel enthousiasme meewerkten aan dit project. Dank aan onze vijfdejaars die met erg veel zin voor verantwoordelijkheid het peter- en meterschap hebben opgenomen. Dank ook aan iedereen die de sfeermarkt nadien mogelijk maakten: een gezellig initiatief met crémantbar, Straffe Hendrik, een worstenbroodje. Een gezellige winteravond, vol hoop, vol positiviteit. 

81 foto's

Een ondernemer voor de klas

Op vrijdag 20 november bracht Dirk Perquy, bedrijfsleider van het kledingmerk ‘Terre Bleue’, een boeiend verhaal over ondernemen voor 5EMT-EWI en 6EMT-EWI.

De roots van Terre Bleue gaan terug tot 1938. Maurice Perquy, zijn vrouw en zijn broer Jozef richtten het bedrijf Perquy-Braet op. Het was een groothandel in textielproducten, vooral mutsen, sjaals en kousen.

Nu runt de derde generatie dit bloeiend familiebedrijf en ook de vierde generatie werkt sinds kort in de onderneming. Terre Bleue is uitgegroeid tot een productiebedrijf met een bekend Belgisch kledingmerk en eigen concept stores tot in het buitenland.

De leerlingen stelden ook vragen aan Dhr. Perquy: zijn recept tot succes, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de buitenlandse productie, balans privé en werk, voordelen van een familiebedrijf …

De uiteenzetting werd een leerrijk uurtje economie uit de praktijk.

Ter nagedachtenis

Sinds 2011 zet onze school, samen met K.A. Erasmus, zich in om Duitse jongeren uit Moers (Nordrhein-Westfalen) te ontvangen. Zij nemen dan telkens deel aan de herdenking van de Meidagen 1940 in Vinkt. Dit is mogelijk binnen het kader van het Europees jongerenuitwisselingsproject 'Jugend gestaltet Zukunft', waarbij men de nagedachtenis aan de gruwelijke gebeurtenissen uit het verleden wil bewaren.

Tussen 11 en 14 november waren de twee Deinse scholen voor de eerste maal te gast in Duitsland. Onze school werd vertegenwoordigd door zesdejaars die het keuzevak geschiedenis volgen. Leerkrachten Maarten Muylle en Bart Laureys zorgden voor de begeleiding. Het werden drie dagen waarin Duitse taal, geschiedenis en contact met Duitse leeftijdsgenoten centraal stond. Gidsbeurten, museabezoek, (stads)wandelingen en even op adem komen wisselden elkaar af. Natuurlijk mocht ook de typische ‘Würst und Kartoffeln’ niet ontbreken.

Boeiend, vermoeiend en verrassend was het zeker! Voor herhaling vatbaar ook, wat ons betreft.

Hartelijk dank aan stad Deinze voor de ondersteuning en aan leerlingen en collega’s voor de fijne ervaring.

 

Aan de vooravond van de klimaattop in Parijs…

Een artikel over het belang van een ambitieus klimaatakkoord!

In aanloop van de klimaattop hangt Deinze de was buiten om te tonen dat we bezorgd zijn over het klimaat. Onze school doet mee! En jullie?

Enkele jaren geleden werkten we op onze school het AHA-project uit. Dankzij het winnen van de Polar Quest werkten we een schooljaar lang rond de klimaatproblematiek. Van december tot maart ging leerkracht Koen Meirlaen op stap met de klimaatonderzoekers in Antarctica. Hij verbleef er in het Prinses Elisabeth-station.  Ondertussen is er veel veranderd: de klimaatproblematiek is actueler dan ooit, het aantal onderzoeken is exponentieel gegroeid. Maar helaas is ook de uitstoot van de broeikasgassen toegenomen en zetten we op tal van manieren onze aarde onder druk. Aan de vooravond van de klimaattop in Parijs maken we ons op voor de klimaatmars. Tijd om de regeringsleiders te mobiliseren voor een sterk klimaatakkoord! De klimaatmars mag niet doorgaan in Parijs wegens de terreurdreiging, maar we laten onze stem horen in Oostende.

Recht door Gent

Op 10 november gingen alle leerlingen van de derde Humane Wetenschappen ‘Recht door Gent’.

Het werd een wandeling waarbij de leerlingen op 13 plaatsen in het historische Gent uitleg kregen over de Kinderrechten. Het recht op onderdak, het recht op medische verzorging, het recht op vrije meningsuiting, het recht op samenkomen: al deze Rechten lijken voor ons zo vanzelfsprekend. De wandeling door het historische Gent toont aan dat dat niet altijd zo geweest is. Zieke arme kinderen kregen in de 19de eeuw zelfs geen doktersbezoek, hun ouders konden immers niet betalen. Gentenaren bekochten hun vrije mening met de strop ten tijde van Keizer Karel, weeskinderen kregen in Gent vaak wel letterlijk een dak boven hun hoofd maar een thuis zeker niet. Studenten werden in 1949 met harde hand ontzet uit het Gravensteen. opstanden tegen een forse prijsverhoging werden niet getolereerd.

Het harde leven van kinderen in vluchtelingenkampen (die wanhopig naar school willen maar die het recht op onderwijs worden ontzegd) en de situatie van kinderen in oorlogstijd doet ons beseffen dat Kinderrechten niet overal een verworvenheid zijn. Dicht bij de Dulle Griet konden onze leerlingen luidkeels de rechten van elk kind afkondigen: hun mening werd in elk geval door menig voorbijganger gehoord!

Engels toneel voor 2 en 3,  stilaan een jaarlijkse traditie op onze school

Op dinsdag 17 november 2015 genoten de tweedejaars van de Engelse voorstelling “Just good friends” en de derdejaars van “MeTV”. Het theatergezelschap ” English Theatre Company “ brengt toneelstukken in het ‘native’ Engels aangepast aan de leeftijd en het taalniveau van de leerlingen.  Het toneelstuk werd vooraf en nadien besproken in de lessen Engels. Met veel humor en op een interactieve manier wisten de acteurs het jonge publiek te boeien.

93 foto's

 

METING 2015

Enkele jaren geleden nam de Raad van Bestuur van Leiepoort Deinze het initiatief om een project te starten genoemd ‘Leiepoort 2020’. Het doel is tot een bijzonder sterke samenwerking te komen tussen de scholen van de groep en meteen via die cultuurtransformatie  Leiepoort tot een uniek begrip te maken in het onderwijslandschap . Er wordt stapsgewijs gewerkt met een metingsysteem ontwikkeld door Richard Barrett, stichter en bezieler van het Barrett Values Centre. Dat leidde al tot de ontwikkeling en uitwerking van een interne en externe missie- en visietekst. Op dinsdagavond vernamen 75 personeelsleden van de drie campussen wat de laatste meting duidelijk maakte en bepaalden zij welke nieuwe acties in de nabije toekomst gepland worden om de visie en missie uit te dragen en te realiseren. Het project wordt deskundig en creatief begeleid door een externe consultant met name Mevr. De Vits.